Kierujemy swoje usługi do osób posiadających już nieruchomości, które z różnych względów nie są w stanie w sposób kompleksowy zająć się obsługą wynajmowanych lokali.

Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą nieruchomości. Nie musisz już tracić swojego cennego czasu na poszukiwania najemców oraz późniejsze rozliczenia, ubezpieczenia nawet bieżące naprawy wszystko zrobimy za ciebie.

Współpracujemy z firmami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji bieżącej, remontów, utrzymania stanu sanitarnego, ubezpieczenia, a także osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania ekspertyz, audytów energetycznych, projektów różnych branż oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego remontów.

Opłatę pobierany tylko wtedy gdy nieruchomość jest wynajęta !!

  • profesjonalne przygotowanie mieszkania do przekazania najemcy
  • rzetelne przeprowadzenie selekcji najemców
  • przygotowanie i podpisanie umowy najmu
  • wydanie mieszkania i sporządzenie protokołów wydania mieszkania
  • kontrola wynajmowanego mieszkania oraz najemców w trakcie trwania umowy zarządzania najmem
  • Pośredniczeniu w kontakcie między najemcą a Właścicielem
  • opieka techniczna nad mieszkaniem
  • kontrola i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu oraz opłat administracyjnych
  • prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji. 

- Wyszukanie najemcy: 0 zł.

- Podpisanie umowy wynajmu: 0 zł.

- Monitoring mieszkania: 0 zł

- Opłata przy wynajętym mieszkaniu: 10%-15% przychodu.